Általános Szerződési Feltételek

1. A WEBÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐJE

A szolgáltató neve: Biri Gergely Imre EV.
A szolgáltató székhelye: 4029 Debrecen, Munkácsy Mihály utca 7. fsz. 1.
Adószáma: 58972076-1-29
Egyéni Vállalkozói nyilvántartási szám: 57156396

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: 
secretcandlehu[kukac]gmail.com
Telefonszámai: +36304425207

A szerződés nyelve: magyar

A tárhelyszolgáltató neve: Hostinger International Ltd. (“Hostinger”)
A tárhelyszolgáltató székhelye: 61 Lordou Vironos str., 6023 Larnaca, Cyprus
Ügyfélszolgálat: https://www.hostinger.hu/kapcsolat

Általános szerződési és felhasználási feltételek
Ezeket a feltételeket Magyarország és az Európai Unió jogszabályai szabályozzák.

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Biri Gergely Imre EV. (székhely: 4029 Debrecen, Munkácsy M. u. 7., Adószám: 58972076-1-29), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Felhasználók az alábbi elérhetőségen fordulhatnak Szolgáltatóhoz. E-mail cím: shop[kukac]secretcandlehu.hu Az ilyen úton érkező e-mailekre a Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol. Telefonszám: +36304425207 (Hétköznap: 9:00-17:00)

3. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

3.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3.2. Jelen Általános Szerződési és Felhasználói Feltételek (röviden: ÁSZF) a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely felhasználására, a webhelyen működő webáruházban megrendelhető termékek adásvételére vonatkoznak.

3.3. A szerződés felei:

3.3.1. A fent azonosított Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője és a termékek eladója.

3.3.2. Felhasználó, mint a webáruházból terméket megrendelő vásárló, valamint a webhely weboldalait meglátogató személy. Felhasználó lehet minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.

3.4. A szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól.

3.5. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3.6. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben (a továbbiakban: szerződési feltételek vagy ÁSZF) említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők.

4. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

4.1. A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az “Adatkezelési tájékoztató” és a “Tájékoztató “sütik” alkalmazásáról” című dokumentumok adnak tájékoztatást.

5. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

5.1. A termékek aktuális árairól a webáruház termékek tulajdonságait bemutató oldalain tájékozódhat Felhasználó. A termékeknél feltüntetett vételárak bruttó fogyasztói árak, tehát minden terméknél a fizetendő vételár adóval megnövelt teljes összege látható. A vételár mindig magyar forintban (HUF) értendő. Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák. Szolgáltató csomagolási költséget külön nem számít fel, azt a megrendelési folyamat során feltüntetett szállítási költség tartalmazza. A megrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendő fogyasztói ár és az esetleges egyéb költségek is teljes, fizetendő összegükben szerepelnek.

5.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenített meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Különös tekintettel a látványképekre, melyeken a termék egyes esetekben nem méretazonosan szerepel. A termék pontos méretét minden esetben a termékadatlap centiméterben megadott szélesség-magasság adatai határozzák meg.

5.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról, annak mértékéről. És amennyiben a kedvezményes ár kupon felhasználásához vagy minimális rendelési összeghez kötött, annak igénybevételének feltételeiről.

5.4. A webáruház weboldalain látható termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt és visszaigazolt termékek árát nem befolyásolja.

5.5. Amennyiben hibás ár szerepel a webáruházban, vagy a megrendelés visszajelzésben – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra: pl.: 0Ft, 1Ft stb. – akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Szolgáltató a hibás áron történt megrendelést követően felajánlja a Felhasználó számára a termék valós áron történő értékesítését. Amennyiben Felhasználó ezt nem fogadja el, jogosult elállni a megrendelésétől.

6. RENDELÉS MENETE

6.1. A termék kiválasztása:

6.1.1. A felhasználó a webáruházban a katalógus gyűjtőoldalakon vagy az egy-egy terméket tartalmazó bemutató oldalon ismerheti meg a termék lényeges tulajdonságait. A szolgáltató egyes esetekben illusztrációkat, lakberendezési ötleteket csatol a termékek leírásához, melyen több termék is szerepelhet, ebben az esetben a címben és leírásban bemutatott termék a megvásárolható.

6.1.2. A termékoldal minden esetben a címben jelzett termékre utal, annak lényeges tulajdonságait mutatja be. A megrendelni kívánt terméket a webáruház főoldalán található „KOSÁRBA TESZEM” feliratú gombra kattintással virtuális kosárba helyezheti a Felhasználó. Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére (elérhetőségek: a láblécben az “Kapcsolatfelvétel” cím alatt).

6.2. Rendelés leadása a webshopban

6.2.1. Felhasználó a megrendelést az alábbiak szerint online, a webáruház rendszerében adhatja le. A megrendelés leadásának nem feltétele a regisztráció. Felhasználó számára a termék paraméterek (pl.: szín, üzenet) megadása után a „KOSÁRBA TESZEM” feliratú gombra kattintást követően megjelenik a kosár tartalma, mely fülön a Felhasználónak lehetősége van a termék darabszámát jelölő szám átírásával a kívánt darabszámot módosítani, illetve az „X” karaktert ábrázoló ikonra kattintással a kosárból ki is veheti a terméket.

6.2.2. Amennyiben a Felhasználó rendelkezik kuponkóddal, a Kosár oldal „Kuponkód megadása” feliratú mezőbe a kuponkód beírásával, majd a mellette lévő „Kupon beváltása” feliratú gombra kattintással válthatja be.

6.2.3. Ezt követően a számlázási név, cím, e-mail cím, valamint telefonszám megadása szükséges. Ha a számlázási cím eltér a szállítási címtől, akkor a szállítási adatokra vonatkozó mezők kitöltése is szükséges.

6.2.4. A pénztár oldalon az alsó „A rendelés tartalma” mezők a megrendelés összesített adatait tartalmazzák, a teljes megrendelés összesített fogyasztói ára, valamint a fizetendő szállítási vagy esetleges egyéb költségek bruttó összege; tehát a Felhasználó által fizetendő összes költség.

6.3. Adatbeviteli hibák javítása a rendelés elküldését megelőzően

6.3.1. Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges adatbeviteli hibák javítását követően, a jelen ÁSZF és Adatkezelés Tájékoztató elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és a „Megrendelés elküldése” feliratú gombra kattintással adhatja le érvényesen megrendelését.

6.4. Megrendelés visszaigazolása

6.4.1. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

6.5. Adatbeviteli hibák korrekciójának lehetőségei a megrendelés feldolgozása előtt

6.5.1. A webshop eszközöket biztosít az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához. Amennyiben Felhasználó nyilvánvalóan helytelen adatokat ad meg a rendelés során, úgy a webshop automatikusan hibaüzenettel jelzi számára a helytelen mező helyét és a hiba okát. Az ellenőrzött mezőkben a validáló program az e-mail cím és telefonszám helyes formátumát, az irányítószám és város mezők kapcsolatát, valamint céges számlázás esetén az adószám megfelelő formátumát vizsgálja.

6.5.2. Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.

6.5.3. A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.

6.5.4. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést.

7. MEGRENDELÉS FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

7.1. A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz 48 órán belül, akkor Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

7.2. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja.

7.3. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 7-14 napon belül.

7.4. A megrendelések feldolgozása minden munkanapon a közép európai idő szerint 09:00 órától 17:00 óráig történik. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon kívül érkezik Szolgáltatóhoz, azt a beérkezést követő első feldolgozási időszak kezdetén – előre fizetés esetén a fizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezésének időpontját követő első feldolgozási időszak kezdetén – kell Szolgáltatóhoz érkezettnek tekinteni és attól az időponttól számított 24 órán belül kerül feldolgozásra.

7.5. A megrendelés feldolgozásának megkezdését követően Szolgáltató a megrendelés elfogadása esetén e-mail útján tájékoztatja Felhasználót a megrendelés elfogadásáról. A termék megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre.

7.6. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

7.7. A webáruházban található minden termék egyedi rendelésre készül. Szolgáltató felhívja Vásárló figyelmét arra, hogy a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

8. FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK

8.1. Online bankkártyás előre fizetés:

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés.

Az online bankkártyás fizetési szolgáltatást a Paylike ApS, Dánia (röviden: Paylike) biztosítja. A szolgáltatás használata során Felhasználó bankkártyával fizethet.

A bankkártyával történő fizetés során a fizetéshez használt bankkártya adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólag a Paylike ApS, Dánia (röviden: Paylike), P.O. Pedersens Vej 14 Skejby, 8200 Aarhus N Dánia részére adja meg. A Vásárló bankkártya adatai SSL tanúsítvánnyal titkosított, biztonságos HTTPS protokollon keresztül a fizetés folyamatában átirányításra kerülnek a Paylike szerverére. Paylike nem osztja meg a bankkártya adatokat Szolgáltatóval.

Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek (https://paylike.hu/privacy), melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, amely a megrendelés fizetése során jelenik meg a pénztár oldalon. Az oldalunk biztonságát az SSL tanúsítvány védi.

8.1.1. A megrendelés ellenében Felhasználó által fizetendő teljes összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezését követően kezdi meg Szolgáltató a megrendelés teljesítését.

8.1.2. Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerüléstől számított 14 napon belül a Felhasználó részére a teljes vételárat és a szállítási díjat visszatéríti.

8.2. Fizetés banki átutalással:

8.2.1. Szolgáltató bankszámlája, melyre Megrendelő a rendelést követően a megrendelt termékek és a szállítás teljes összegét utalja:
Számlatulajdonos: Biri Gergely Imre
Bank: OTP Bank
Bankszámlaszám: 11773384-01788057
Közleményrendelés sorszáma (#…. a visszaigazoló e-mailben)

8.2.2. Felhasználó a rendelés visszaigazoló e-mailben kapott bankszámlaszámra utalja a megrendelés teljes összegét (szállítási díjjal együtt). A megrendelés ellenében Felhasználó által fizetendő teljes összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezését követően kezdi meg Szolgáltató a megrendelés teljesítését.

8.2.3. Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerüléstől számított 14 napon belül a Felhasználó részére a teljes vételárat és a szállítási díjat visszatéríti.

8.2.4. Amennyiben a rendelés összege nem érkezik meg 7 napon belül a Szolgáltató bankszámlájára, Szolgáltató a rendelést visszamondottnak tekinti és törli a rendszeréből.

8.3. Utánvétes fizetés:

8.3.1. Csomagautómatába: Szolgáltató a rendelést a választott csomagautómatába szállítja, ahol Megrendelő bankkártyás fizetés után tudja a megrendelt csomagját átvenni.
Házhozszállítás esetén: A csomagot Szolgáltató a megadott címedre szállítja, Megrendelő a futárnál fizet készpénzzel vagy bankkártyával. (Ezek közül egyes esetekben előfordulhat, hogy valamelyik nem lehetséges, mindig a futárral kell előre egyeztetni.)

8.3.2. Amennyiben Megrendelő a csomagot nem veszi át a megadott határidőn belül és a megrendelése Szolgáltatóhoz visszaszállításra kerül, az újbóli kézbesítés csak a megismételt szállítás díjának kifizetésével lehetséges.

8.3.3. Utánvétes rendelésekre kiemelten vonatkozik az ÁSZF 7.7. Pontja és 11. Pontja!

8.3.4. Az utánvétkezelés díja egységesen +250Ft/küldemény.

9. SZÁLLÍTÁSI MÓDOK ÉS AZOK DÍJAI

9.1. Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap az aktuális fuvarozási díjakról és esetleges fuvarozási korlátozásokról, valamint a lehetséges fizetési módokról.

9.2. A rendelés fuvarozási díjaira vonatkozó irányadó tájékoztatás minden esetben a rendelést megerősítő e-mailben kerül továbbításra Felhasználó részére. A megrendelt terméket Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő határidőn belül szállíttatja ki a Felhasználó által a megrendelés során megadott szállítási címre (vagy csomagpontba).

9.3. A SecretCandle webshopban csak egyedi rendelésre készült termékeket forgalmazunk, így a gyártási idő hossza miatt a termék a megrendelés beérkezésének napját követő 2-7 napon belül, kerül átadásra a fuvarozónak, aki a következő munkanapon, de legkésőbb 1-7 munkanapon belül szállítja azt ki.

9.4. Amennyiben Szolgáltató nem tudja legyártatni vagy nem tudja teljesíteni a fentiek szerinti határidőn belül a megrendelést, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul értesíti Felhasználót.

9.5. A termékek kézbesítése munkanapokon történik 08:00 és 17:00 óra közötti időszakban. A termék szállítási határidejét a visszaigazoló e-mail tartalmazza. A szállítás időpontjáról a Szolgáltató e-mailben vagy telefonon tájékoztatja a Felhasználót, további kérdés felmerülése esetén a Felhasználónak lehetősége van egyeztetni a Szolgáltatóval a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon.

9.6. Fuvarozó a feladástól számított első munkanapon, de legkésőbb 1-7 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket Felhasználó részére.

9.7. A csomagautómatába kézbesített küldemények a fuvarozó által meghatározott időszakokban és napokon vehetők át, az átvétel módjáról a fuvarozó küld bővebb tájékoztatást.

9.7. A szállítás díja

9.7.1. Szolgáltató a webáruházában található termékekre a termék jellemzői (típusa, tömege fizikai mérete, ára, anyag béli és egyéb jellemzői), illetve a rendelésben szereplő darabszámának és a fizetés módjának (pl.: utánvétes fizetés) függvényében különböző szállítási díjakat szab. A kalkuláció irányadó összegeit a 9.11. Táblázat tartalmazza.

9.7.2. Szolgáltató kampány jelleggel ingyenes szállítást biztosít bizonyos termékekre, termékkategóriákra vagy meghatározott minimum kosárértékkel rendelkező rendelésekre. Ezekere a rendelésekre meghatározott mértékben, részben vagy egészben kedvezményes szállításidíj-kedvezményt biztosít. Szolgáltató a szállításidíj-kedvezményt kupon kód megadásához kötheti, valamint fenntartja a jogot bizonyos termékek kedvezményből történő kizárására. A szállítási díjkedvezmény nem vonatkozik a megrendelés utólagos korrigálását érintő, át nem vett csomagokra, illetve megismételt szállítást érintő postázásra.

9.8. Szolgáltató, hibásan leadott megrendelés esetén fenntartja a jogot, hogy Felhasználó hibájából adódó pontatlan címzettfelvételből és/vagy csomagkezelésből adódó tranzakciós költségeket, illetve a futárszolgálat által felszámított címzett- és/vagy címmódosítási díjat a Megrendelőre terhelje.

9.9. A Megrendelő hibásan leadott megrendelés esetén kérheti a megrendelésének korrigált címzési adatokkal – de megegyező szállítási móddal – történő újra küldését, ebben az esetben Felhasználó az eredeti szállítási díjon felül az esetlegesen felmerülő megismételt szállítás díját is köteles kifizetni.

9.10. A futárszolgálat által háromszor megkísérelt kézbesítés esetén az át nem vett csomagok szállítási költsége és termék ára sem jár vissza. Házhozszállított vagy csomagautómatából át nem vett csomagok esetében a Felhasználó – a többlet szállítási díj megfizetése mellett – kérheti a csomag újbóli kézbesítését.

9.11. Táblázat: csomagküldési díjszabás
PACKETA CSOMAGPONTRA
(MAGYARORSZÁGI SZÁLLÍTÁS)
1290 Ft/ KÜLDEMÉNY

9.12. Fuvarozók:

–  Packeta Hungary Kft. Székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép., Levelezési cím: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép., Adószám: 25140550-2-41, Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-202186, Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

9.13. Fuvarozó a feladástól számított következő munkanapon 8-17 óra között, de legkésőbb 1-7 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket Felhasználó részére (postacímére vagy csomagautómatába). A szállítással kapcsolatos további információkat az adott szolgáltató weboldalán elérhető üzleti szabályzat tartalmazza.

10. A TERMÉK ÁTVÉTELE

10.1. Amennyiben Felhasználó az általa megrendelt terméket indok nélkül nem veszi át a szállítás időpontjában – ideértve azt is, mikor Felhasználó a Fuvarozó kézbesítésre irányuló többszöri kísérlete ellenére sem elérhető; vagy a csomagautómatába szállított terméket a meghatározott tárolási időn belül Felhasználó nem veszi át, így meghiúsul a kézbesítés –, Szolgáltató a termék árát nem fizeti vissza, mert az egyedi termék harmadik fél számára nem tovább értékesíthető

10.2. A megrendelt termék(ek) mennyiségét, épségét és szükséges dokumentumok (számla) meglétét még a kézbesítés helyén és idején, az átvételkor ellenőrzi a Felhasználó, az esetleges kárt, hiányt, egyéb eltérést még akkor jelezi Fuvarozó (csomagautómata esetén Szolgáltató) felé. Amennyiben a Felhasználó kézbesítéskor bármilyen sérülést, eltérést tapasztal a kézbesített terméken, Fuvarozó a Felhasználó kérésére köteles tételesen átadni az árut és erről, valamint a terméken tapasztalt eltérésekről, sérülésekről a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. A szállítás közben a termékben keletkezett károkért elsősorban a Fuvarozót terheli a felelősség, ugyanakkor a Felhasználó felé a termék Felhasználó részére történő átadásának időpontjáig Szolgáltató viseli az ezzel kapcsolatos kockázatot. Az átvételkor elvégzendő ellenőrzés Felhasználó általi elmulasztása ugyanakkor nem befolyásolja Felhasználó szavatossági jogait és az indokolás nélküli elállási jogát sem, azokat a „12. Termékszavatosság” pontban írtak szerint ez esetben is ugyanúgy gyakorolhatja.

11. RENDELÉS LEMONDÁSÁNAK FELTÉTELEI, ELÁLLÁS JOGA

11.1 A webáruházban található minden termék egyedi rendelésre készül.

11.2 A SecretCandle.hu weboldalon leadott rendelésben szereplő termékek minden eseteben egyedileg, a fogyasztók igényei, kérései alapján készülnek, ezért más fogyasztónak nem értékesíthetők tovább. A fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet 29. paragrafus c) pontja alapján: “A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.”

11.3. Visszatérítés esetén az eredetitől eltérő fizetési mód választása esetén a visszatérítés többletköltségeit Felhasználó viseli.

11.4. Hibás teljesítés

11.4.1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

11.4.2. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

11.4.3. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.

12. TERMÉKSZAVATOSSÁG

12.1 A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja.

12.2 Jelentéktelen hiba miatt termékszavatossági igény benyújtásának nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

13. PANASZKEZELÉS

13.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

A szolgáltató neve: Biri Gergely Imre EV.
A szolgáltató levelezési címe: 4029 Debrecen, Munkácsy M. u. 7.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: shop[kukac]secretcandlehu.hu

Írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

13.2. Békéltető testülethez fordulás lehetősége: Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti. Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677 E-mail: nfh@nfh.hu

A Fogyasztóvédelmi Osztály illetékességi területe
Hajdú-Bihar megye Debrecen (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.)
Tel.: (+36 52) 533-924 Fax: (+36 52) 327-753
E-mail: fogyasztovedelem.debrecen.jh@hajdu.gov.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

14.1. A szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat Felhasználó a megrendelésének e-mail útján történő visszaigazolása során csatolt link formájában megkapja, a megrendelésének beérkezésekor aktuális tartalommal. Ezen felül a szerződési feltételeket és tájékoztatókat Felhasználó a weboldalon, a dokumentumok címe alatt található link – “(A dokumentum PDF formátumban innen letölthető.)” – használatával menthető formátumban letöltheti és/vagy kinyomtathatja, valamint az aktuális állapotában mindig elérhető a webhelyen.

14.2. Szolgáltató a webhelyen megrendelés nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására.

14.3. A webhely technikai adataira, használatára, felhasználói fiók regisztrációs lehetőségre, rendelési hírlevél feliratkozási és egyéb folyamatok indításának szabályaira, Felhasználó és Szolgáltató jogaira és kötelezettségeire a vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen ÁSZF-ben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el.

15. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

15.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

15.2. Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott megrendelés végleges – szerződést létrehozó – visszaigazolásához csatolt szerződési feltételek vonatkoznak.

Debrecen, 2022.12.04.B

Shopping Cart